Zadbamy o Twoją sprzedaż!

Oferujemy Ci dostęp do bazy rekordów konsumenckich

Wyróżnia nas jakość:

Skontaktujemy się z Tobą

Podaj dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez E-PASAŻ.EU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwinowskiej 22/8m1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pod Nr KRS 0000422789, jako administratora danych osobowych, w celu otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pokażemy Twojej konkurencji gdzie raki zimują.

OTO DOWODY!

Obecnie mamy konwersję z unikalnego użytkownika na rekord wynoszącą 14%:

to ludzie młodzi (25-34 lat)

stanowią osoby w wieku 45-54 i 55+

stanowią kobiety

zdecydowana większość mieszka na stałe w mieście

Dbamy o jakość naszej bazy!

Rekordy zebrane w modelu double opt-in oraz autoryzowane via sms

rekordy sprawdzone w bazie HLR.

Profesjonalnie zrealizujemy Twoją kampanię wykorzystując naszą autorką platformę

OTO MOŻLIWOŚCI!